آموزش نرم افزار MIKE

عنوان آموزش : قسمت ۳ – Batimetri Mike21 Finite Difference

برای مشاهده سایر قسمت های آموزش نرم افزار MIKE اینجا کلیک کنید

سایر ویدئوهای آموزشی نرم افزار های تخصصی در سایت کلیپاتی منتشر خواهد گردید.

برای مشاهده مجموعه ویدئوهای آموزشی اینجا و سایر ویدئوهای آموزشی مهندسی عمران اینجا را کلیک کنید.

معرفی نرم افزار MIKE

سري نرم افزاري MIKE توسط موسسه هيدروليک دانمارک (DHI) تهيه شدهاند (www.DHIgroup.com).

در اين مجموعه زير برنامه هاي MIKE11، MIKE21، MIKE3، MIKE 21/3 Integrated Models، MIKE SHE، LITPACK و MIKE Flood مي باشد.

دامنه کاربرد اين نرم افزار شامل:

  1. مدل سازي کانال ها و رودخانه ها در حالت هاي يک و دو بعدي

  2. مدل سازي پروسه هاي ساحلي (امواج، جريان ناشي از امواج، مورفولوژي ساحل و رودخانه اثر احداث سازه هاي ساحلي بر خط ساحل و …)

  3. طراحي بندر و نفوذ امواج، مدل سازي مخاذن و درياچه ها

  4. مدل سازي انتشار آلودگي هاي مختلف در محيط هاي آبي

  5. مدل سازي آب هاي سطحي و زير زميني و بررسي اثرات زيست محيطي در مناطق مختلف و محيط هاي آبي ميباشد.

مجموعه MIKE 21:
زير برنامه هاي BW، SW، EMS و PMS ابزار شبيه سازي امواج در اين مدل هستند.

زير برنامه BW با دريافت مشخصات طيف موج، پديده هاي موج در آب هاي کم عمق و ناحيه انتقالي در مشخصات موج اعمال مي کند.

از قابليت هاي اين مدل مي توان به شبيه سازي پديده هايي چون شکست، تفرق، انعکاس، انکسار، ژرفاکاستگي و اندرکنش موج و موج و جريان ناشي از امواج را نام برد.

زير برنامه EMS و PMS قابليت حل معادلات با شيب ملايم را در حالت هاي بيضوي و پارابوليک دارا مي¬باشند.

اين مدل ها قابليت شبيه سازي پديده هاي مختلف انتقال امواج از آب عميق به کم عمق را دارا هستند. مدل SW يک مدل نسل سوم است که با استفاده از روابط انرژي امواج به شبيه سازي پديده هاي مختلف از جمله امواج ناشي از باد را دارا مي باشد.

در اين مدل امکان اتصال به مدل هاي جريان به صورت ديناميک و پويا وجود دارد.

روش مورد استفاده در اين مدل روش حجم محدود مي باشد.

شبکه مورد حل با استفاده از شبکه بي ساختار مثلثي بررسي و ساخته مي شود.

اطلاعات ورودي به اين مدل شامل مشخصه هاي مختلف باد و طيف امواج به صورت هاي مختلفي و در تمام حالات قابل تعريف است.

خروجي-هاي اين مدل در محيطي گرافيکي و به صورت کاملا مناسبي ارائه مي شود.

مدل هاي هيدروديناميک اين مجموعه شامل مدل هاي Flow Model و Flow Model FM است.

اين مدل ها قابليت حل معادلات ناوير استوکس را در حالت دو بعدي دارا مي باشند.

اين مدل ها با در نظر گرفتن اثر پديده هايي چون جزر و مد، باد، جريان ناشي از امواج، رسوبات چسبنده، رسوبات غير چسبنده و مدل سازي زيست محيطي (انتشار آلودگي) به شبيه سازي محدوده حل مي پردازند.

در سایت کلیپاتی آموزش نرم افزار MIKE و سایر مجموعه های آموزشی از پرمخاطب ترین مجموعه های جهان جمع آوری شده و به رایگان در اختیار علم آموزان عزیز قرار می گیرد.

پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here