ترامپ امروز در دیدار با مکرون، به جای معرفی اعضای هیئت آمریکایی به طرف فرانسوی، با همراهان خودش دست داد!

پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here