انیمیشن

کارتون اسکار بی آبی – اسکار و دوستانش در صحرای خشک و بی آب با تشنگی شدید مواجه هستند. تا اینکه اسکار یک بطری آب پیدا کرده و به سمت آن می دود…برای مشاهده ی قسمت های دیگر اسکار کلیک کنید.

پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here